За програмата LIFE

Европейският съюз предоставя финансиране за проекти за опазване на околната среда и природата чрез своята програма LIFE

Програмата бе създадена през 1992 г., за да се финансират проекти в ЕС и в някои страни кандидатки за членство и съседни държави.

прочети повече
Стани партньор Регистрация

Търсене на Партньори

търсене на партньори


Последно регистрирани партньори

2016г. ние постигнахме?
25 Подадени проекти
6 Одобрени проекти
0 Изпълнени проекти