95 милиона евро за проекти в подпрограма „Преход към чиста енергия“

29 октомври 2021 | 12:15

Поканата за преход към чиста енергия на програма ЛАЙФ включва 18 теми, а проектни предложения се приемат до 12 януари 2022 г.

Сред дейностите, които могат да бъдат финансирани са:

  • Изграждане на политическа рамка за преход към чиста енергия на местно, регионално и национално ниво,
  • Укрепване на пазара за преход към чиста енергия чрез внедряване на технологии, дигитализация, нови услуги и бизнес модели, и развиване на съответни професионални умения,
  • Привличане на частно финансиране за устойчиви енергийни инвестиции и подкрепа за разработка на инвестиционни проекти за чиста енергия на местно и регионално ниво,
  • Привличане и ангажиране на гражданите в прехода към чиста енергия.

Насоки по всяка тема и препоръки за изготвяне на добри проектни предложения са публикувани на страницата на програмата: LIFE Calls for Proposals 2021 page