Citizen’s Awards 2019

13 май 2019 | 14:57

Здравейте, приятели на природата!

В момента тече процедура за награждаване на награди “Citizen’s Awards 2019” за проекти от програмата LIFE, в която е финалист и българският проект на СНЦ "Зелени Балкани" за завръщането на белошипата ветрушка (LIFE11NAT/BG/000360).

Крайният срок за гласуване е 15.05.2019 г. 

Обръщаме се към Вас с молба да изразите своята подкрепа - ако не сте го сторили вече - като гласувате за българския проект и популяризирате това в социалните мрежи и/или по друг начин, който смятате за ефективен.

За българския проект може да се гласува директно чрез: https://www.lifeawards.eu/?contest=photo-detail&photo_id=33а

На страницата на Зелени Балкани има повече подробности за проекта и детайли за процедурата на гласуване: https://greenbalkans.org/birdsofprey/lesserkestrellife/bg/Glasuvame_ZA_zavryshtaneto_na_beloshipata_vetrushka_proektyt_na_Zeleni_Balkani_finalist_za_nagradite_na_Programa_LIFE_na_Evropeyskata_Komisiya-p815 

Моля, не забравяйте да потвърдите своя вот: при гласуването се посочва имейл-адрес на гласуващия, където малко по-късно ще се получи съобщение с линк, който трябва да се активира (следва), за да се потвърди вотът.

Вотът се приема за реален и действителен, само когато е потвърден, за тази цел се препоръчва да се преглежда и спам-папката, където би могло да попадне съобщението с линка.

Гласува се до 15.05.2019 вкл., а наградите ще бъдат обявени на 16.05.2019 г.

Благодарим предварително за съдействието!