Добрата новина: Очаква се рекордно висок бюджет за програма LIFE

29 юли 2020 | 16:27

Очаква се рекордно висок бюджет за програма LIFE през новия програмен период 2021–2027 година. Това стана ясно след проведена дискусия между Европейския парламент и Европейската комисия.

Първоначалното предложение за бюджета на програмата беше 5, 45 милиарда евро. Тенденцията е да се увеличи до 7, 27 милиарда евро, като окончателното решение ще бъде ясно през следващите месеци, когато новият регламент ще бъде приет.

И в новата програма акцентът попада върху опазването на природата, биологичното разнообразие и морските екосистеми. По отношение на прехода към кръговата икономика, финансирането на LIFE ще бъде насочено към проекти, свързани с най-добрите технологии, практики и решения, разработени на местно, регионално или национално ниво. Това включва също и интегрирани подходи за прилагане на планове за управление на отпадъците. LIFE ще насърчи инвестициите и дейностите, съсредоточени върху енергийната ефективност и малките възобновяеми енергийни източници. Ще бъдат разширени инвестициите в областта на климата.

На фона на поставените предизвикателства пред нас, поради пандемията от COVID-19, се очертава светло бъдеще за програма LIFE, както и за нейните кандидати.

 

За достоверна и точна информация, относно предстоящите възможности и добрите практики, следете уеб страницата на LifeBulgaria. Последна справка показа, че посетителите за периода от 01 януари 2020 г. до 28 юли 2020 г. са над 2000 човека.