ЕК обяви одобрените за финансиране проекти по програма LIFE към покана 2017

29 ноември 2018 | 14:17

Европейската комисия одобри инвестиционен пакет от 243 млн. евро от бюджета на ЕС за проекти по програмата LIFE, подкрепящи природата, околната среда и качеството на живот в прехода на Европа към по-устойчиво и нисковъглеродно бъдеще.

По покана 2017 програма LIFE ще съ-финансира за изпълнение 198 нови проекта.

За България от 34 подадени кандидатури са одобрени 4, на обща стойност близо 7 млн. евро. Три от общо четирите проекта ще изпълняват приоритети по подпрограма „Околна среда“ и един по подпрограма „Действия по климата“.

В допълнение проектните предложения на Столична община и Община Бургас са одобрени за изпълнението на два проекта за техническа помощ за подготовка на интегрирани проекти.

За поредна година по-голям интерес от страна на българските бенефициенти при кандидатстването по програма LIFE се наблюдава по подпрограма „Околна среда“. Статистиката на резултатите от кандидатстването в последните три години показва увеличен брой на подадените проектни предложения.