Информационен ден по покана за подбор на проектни предложения LIFE 2020

28 април 2020 | 17:33

Националното звено за контакт по програма LIFE, отправя покана към всички заинтересовани кандидати по покана LIFE 2020 за участие в информационен ден.

Събитието ще се проведе на 12.05.2020 от 10:00 часа, онлайн (уебинар), като до участие ще бъдат допуснати само регистрирани кандидати.Проект на дневен ред за събитието можете да намерите тук.

Информация за регистрация

За да заявите Вашето участие е необходимо да попълните регистрационна форма, като при попълване на регистрационната форма следва да предоставите валиден електронен адрес. Поради технически причини, моля да предоставите попълнената регистрационна форма не по-късно от 8.05.2020 на следния адрес: lifencp@moew.government.bg.

След регистрация, участниците ще получат линк за достъп до уебинара при избирането, на който се появява текстово поле с указания да въведат своя и-мейл адрес, за да могат да получат достъп до платформата.