Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия организира информационен ден по подпрограма „Действия по климата“

07 май 2020 | 16:42

На 12.05.2020 от 15:00 часа, Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия  /ЕАСМЕ/ организира уебинар по подпрограма „Действия за климата“ тематичен приоритет Адаптация към изменението на климата.

Регистрацията е отворена до 11.05.2020, като при проявен интерес можете да се регистрирате тук: https://ec.europa.eu/easme/en/adapting-climate-change