Материали от проведения информационен ден

21 октомври 2021 | 09:39

Националното звено за контакт по програма LIFE проведе информационен ден за отворените покани по програмата. Бяха представени обхвата на поканите в двете области - „Околна среда“ и „Действия по климата”. По-долу са качени презентациите и запис от срещата. 

ПРОГРАМА LIFE 2021 – 2027

ПРИРОДА И БИОРАЗНООБРАЗИЕ

ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА

КРЪГОВА ИКОНОМИКА И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ

ПРЕХОД КЪМ ЧИСТА ЕНЕРГИЯ

ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

ЗАПИС ОТ СРЕЩАТА