Материали от проведения на 31 август 2023 информационен ден по програма LIFE

21 септември 2023 | 18:15

Във връзка с проведения на 31 август 2023 г. информационен ден за отворените покани за подаване на проектни предложения по Програма LIFE, екипът на Националното звено за контакт по програмата предоставя изнесените презентации, както и обсъдените въпроси и отговори.


Материалите са налични тук.