Министерство на околната среда и водите в партньорство с Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) организира информационна среща за въвеждането на Инструмент за финансиране на природен капитал (Nature Capital Financing Facility – NCFF) в България

12 ноември 2019 | 08:18

Срещата ще се проведе на 27.11.2019 г. от 9.15 ч. в зала „Европа“, в сградата на МОСВ на адрес бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22, гр. София.
NCFF е финансов инструмент, който съчетава финансирането на ЕИБ с бюджет, предоставен от Европейската комисия в рамките на Регламента за програма LIFE и се управлява от ЕИБ. NCFF предоставя заеми и инвестиции във фондове за подпомагане на проекти, които насърчават опазването на природния капитал, включително адаптирането към изменението на климата, в държавите-членки.
Срещата е насочена към представители на банки, финансови институции и капиталови фондове, които имат интерес да бъдат посредници при изпълнението на NCFF, а също така и към потенциални преки бенефициенти на фонда, включително общини, частни търговски и нетърговски организации. На срещата ще бъде предоставена информация за целите на фонда, условията за финансиране и ще бъдат разгледани успешни примери от други страни-членки на ЕС.
Можете да заявите своето участие, като попълните приложения формуляр за регистрация и го изпратите на email адрес: lifencp@moew.government.bg.
Програмата на срещата можете да видите тук.

Повече информация за NCFF на английски език можете да намерите на интернет страницата https://www.eib.org/en/products/blending/ncff/index.htm