Националното звено за контакт обяви покана за подпомагане на българските кандидати при подаване на проектни предложения по покани 2019 и 2020 на програма LIFE

10 октомври 2019 | 17:32

Целта на поканата е да се подпомогнат българските кандидати при търсенето и създаването на партньорства с бенефициенти от държавите-членки на ЕС. Помощта за пътувания ще бъде предоставена под формата на възстановяване на извършените разходи. Разходите, които ще бъдат възстановими са разходи за транспорт и хотелско настаняване, като те ще бъдат признати и за чуждестранните партньори. Важно условие е кандидатите да могат да докажат участието си по програма LIFE чрез действително подадено проектно предложение или идейна концепция.

Допустимите кандидати по поканата са:

•    Кандидати с подадени идейни концепции за Покана LIFE 2019 по подпрограмата "Околна среда", с отправени покани за разработване на цялостно проектно предложение;
•    Кандидатите, които са в процес на разработване на идейни концепции за интегрирани проекти по покана LIFE 2020;
•    Кандидати, с подадени идейни концепции по Покана LIFE 2019 за интегрирани проекти, с отправена покана за разработване на цялостно проектно предложение
•    Кандидати с подадени концепции за Покана 2020 по подпрограма „Околна среда“

Условията и документите за кандидатстване може да намерите в прикачените файлове, като кандидатстването се осъществява на английски език. За улеснение на бенефициентите Националното звено за контакт предоставя условията преведени и на български език.

Поканата за кандидатстване се реализира в рамките на проект LIFE 14 CAP/BG/000013 „Техническа помощ за изграждане на капацитет на българското Министерство на околната среда и водите за прилагане на Програма LIFE“ (CAPTA BG).

 

Екипът на НЗК-България Ви пожелава успех!

 

Application guide for travel support under LIFE programme in Bulgaria-BG

Application guide for travel support under LIFE programme in Bulgaria-EN