НПО могат да кандидатстват по Програма LIFE до края на март 2021 г.

10 декември 2020 | 16:00

Програмата LIFE обяви поканата за набиране на проектни предложения във връзка с Европейската зелена сделка. По нея могат да кандидатстват Неправителствени организации, работещи в областта на околната среда и климата. Общият размер на средствата по настоящата покана е 12 млн. евро.

Проектни предложения могат да се подават до 31 март 2021 г. - 17:00 ч. (брюкселско време).

При интерес може да се регистрирайте за уебинара LIFE 2020 NGO4GD. Той ще се проведе на 12 януари 2021 г. от 10:00 ч. до 12:45 ч. (брюкселско време).

Пълната информация, относно детайлите по поканата, е достъпна тук: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-2020-call-proposals-ngos-european-green-deal-ngo4gd?fbclid=IwAR0mCEmk4gj3jnoPZTouTUuxWtaWSuL0uwPMHZ3fEoRDFqvpB88JbZjDqEQ