НПО ще могат да кандидатстват по програма LIFE във връзка с Европейската зелена сделка

11 ноември 2020 | 15:22

Зелената сделка (Green Deal), известна още като Зеления пакт, цели да направи Европа климатично неутрална до 2050 г. На фона на икономическата криза, провокирана от пандемията COVID-19, гражданското общество и неправителствените организации (НПО) търсят начини да предприемат действия, чрез които да допринесат за постигане на устойчиво развитие.

В тази връзка, през декември месец, по програма LIFE ще бъде отворена покана за набиране на проектни предложения. По нея ще могат да кандидатстват НПО, работещи в областта на околната среда и климата.

Кандидатите трябва да са регистрирани на територията Европейския съюз преди 01 януари 2018 г. Партньорства по предстоящата покана няма да бъдат разрешени и всеки кандидат ще може да участва с до едно проектно предложение.

Очаква се отварянето на поканата да е през средата на декември месец 2020 г., а проектните предложения ще могат да се подават до 31 март 2021 г. - 17:00 ч. (брюкселско време).

Пълната информация, относно детайлите по поканата и критериите за допустимост, ще бъдат достъпни тук: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/pre-information-life-2020-call-proposals-ngos-european-green-deal