Община Харлем, Холандия търси партньори

01 ноември 2021 | 11:28

Холандската община Харлем търси партньори за два свои проекта по поканите LIFE-2021-CET-ENERCOM, LIFE-2021-CET-COOLING, LIFE-2021-CET-ENERPOV и LIFE-2021-CET-HOMERECOM от подпрограма „Преход към чиста енергия“. Кратко описание на проектите може да намерите тук, а за повече информация се свържете с г-жа Аника Райндс от Община Харлем на електронна поща areinds@Haarlem.nl.