Online обучение за подготовка на проектни предложения за покана 2018 по подпрограма "Действия по климата" на програма LIFE

30 юли 2018 | 14:20

Националното звено за контакт (НЗК) по програма LIFE в България предоставя Online обучение за подготовка на проектни предложения за покана 2018 по подпрограма "Действия по климата" на програма LIFE.

Крайният срок за подаване на предложения по подпрограма "Действия по климата" е 12 септември 2018, 16:00 ч. местно време в Брюксел. Предложенията се подават електронно чрез системата e-Proposal на Европейската комисия.

Обучението ще Ви подпомогне за канидатстване по текущата покана с практически съвети и указания за изготвянето и подаването на проектни предложения. Фокусът на обучението е насочен към трите приоритетни области на подпрограма „Действия по климата“. Програма LIFE цели да допринесе за преобразуването на ЕС в устойчиво, спрямо измененията на климата, общество с ниски въглеродни емисии, като подкрепи прилагането на политиката на ЕС в областта на климата и подготви ЕС за предизвикателствата, свързани с изменениетона климата през следващите години и десетилетия.

Приоритетите в това отношение са изпълнение на целите на Рамката за енергетиката и климата до 2030 г., Пътната карта за периода до 2050 г., както и на Парижкото споразумение и политиката за адаптация към изменението на климата.

Екипът на Националната контактна точка Ви приканва да кандидатствате, като остава на Ваше разположение в случай, че имате нужда от допълнителна информация.

 

Обучението е достъпно тук.