Открита е покана за кандидатстване за създаване на партньорства по програма LIFE

14 март 2019 | 11:20

Поради големия интерес и отправени запитвания от страна на бенефициенти, относно предоставената от Националното звено за контакт в България по програма LIFE финансова помощ за осъществяване на пътувания на кандидатстващите по покана 2018 и 2019 г., е важно да се има предвид, че след изчерпване на финансовия ресурс, кандидатури няма да бъдат разглеждани.

Целта на поканата е да се подпомогнат българските кандидати при търсенето и създаването на партньорства с бенефициенти от държавите-членки на ЕС. Помощта за пътувания ще бъде предоставена под формата на възстановяване на извършените разходи. Разходите, които ще бъдат възстановими са разходи за транспорт и хотелско настаняване, като те ще бъдат признати и за чуждестранните партньори. Важно условие е кандидатите да могат да докажат участието си по програма LIFE чрез действително подадено проектно предложение или идейна концепция.

Допустимите кандидати по поканата са:

  • Кандидати с подадени идейни концепции за Покана 2018 по подпрограмата "Околна среда", с отправени покани за разработване на цялостно проектно предложение;
  • Кандидати, които са в процес на разработване на пълни проектни предложения за Покана 2018 за подпрограма "Действия по климата";
  • Кандидатите, които са в процес на разработване на идейни концепции за интегрирани проекти;
  • Кандидати с подадени концепции за Покана 2019 г.

Условията и документите за кандидатстване може да намерите в прикачените файлове, като кандидатстването се осъществява на английски език. За улеснение на бенефициентите Националното звено за контакт предоставя условията преведени и на български език.

Поканата за кандидатстване се реализира в рамките на проект LIFE 14 CAP/BG/000013 „Техническа помощ за изграждане на капацитет на българското Министерство на околната среда и водите за прилагане на Програма LIFE“ (CAPTA BG).

 

Екипът на НЗК-България Ви пожелава успех!

 

Application guide for travel support under LIFE programme in Bulgaria-1 BG

 

Application guide for travel support under LIFE programme in Bulgaria- EN