Отворена покана за набиране на проектни предложения за техническа помощ по програма LIFE

06 април 2018 | 15:11

Програмата LIFE вече приема предложения за проекти за техническа помощ в подпрограмите "Околна среда" и "Действия по климата".

Тези проекти предоставят, посредством безвъзмездни средства, финансова подкрепа, за да помогнат кандидатите при подготовката на интегрирани проекти.

Заявленията се приемат до 8 юни 2018 г. в 16:00 часа местно време в Брюксел.

Индикативен график за "Проекти за техническа помощ" по подпрограмите LIFE за околната среда и за действията в областта на климата

6 април 2018 Публикуване на поканата
8 юни 2018 г. в 16:00 местно време в Брюксел Краен срок за представяне на пълните предложения от кандидата
Юни - септември 2018 Оценка на предложенията
Октомври 2018 Уведомяване на кандидатите за резултатите от оценката
Ноември 2018 Преразглеждане на предложения, препоръчани за финансиране
Декември 2018 Подписване на индивидуални споразумения за предоставяне на безвъзмездни средства
1 януари 2019

Най-ранна възможна начална дата за стартиране на проекта