Обща информация

Организация Асоциация на индустриалния капитал в България
Области, представляващи интерес
  • Природа и биоразнообразие
  • Околна среда и ефективност на ресурсите
  • Управление на околната среда и информация
  • Управление на климата и информация
  • Интегрирани проекти
  • Смекчаване на изменението на климата
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • околна среда
Държава
България
Тип на сътрудничество
Асоцииран бенефициент
Координиращ бенефициент
Съфинансиращо лице
Подизпълнител
Експерт
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Не
Правен статут
Частни некомерсиални (включително НПО)
Описание на организацията и опита (на английски)
Founded in 1996, Bulgarian Industrial Capital Association (BICA) is the most extensively represented organization of Bulgarian employers. It is also the most dynamically developing organization of Bulgarian businesses, which is represented at national level. Members of the Association are over 50 holding and investment companies, 80 branch chambers, operating in more than 65 economic activities, 10 000 enterprises that employ 500 000 workers and employees. BICA has a network of regional chambers in 2/3 of the municipalities in the country.
Описание на организацията и опита (на български)
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е учредена през 1996 г. и е най-динамично развиващата се представителна на национално равнище организация на българския бизнес. Днес тя е организацията на работодателите в България с най-широка представителност. В нея членуват над 80 браншови камари, представляващи 3/4 от икономическите дейности в страната, над 10 000 компании, осигуряващи работа на близо 500 000 души. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 2/3 от общините в страната.
Референции на проекта

Асоциация на индустриалния капитал в България

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!