Обща информация

Организация Българско Национално Радио
Области, представляващи интерес
  • Управление на околната среда и информация
  • Управление на климата и информация
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • вода
  • околна среда
Държава
България
Тип на сътрудничество
Асоцииран бенефициент
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Да
Правен статут
Публичен орган
Описание на организацията и опита (на английски)
The Bulgarian National Radio (BNR) is a public independent information and cultural institution, founded in 1935. It is financed by state subsidy and advertising revenues. The statute of BNR is defined by the Law for Radio and Television. BNR covers the whole territory of Bulgaria via its two national channels – the news and current affairs channel Horizont and the cultural channel Hristo Botev, nine regional radio stations and a multimedia internet radio Binar. The BNR website (www.bnr.bg) gives access to news and articles, online streaming and podcasts of all broadcast channels and of the world service Radio Bulgaria in 10 languages.
Описание на организацията и опита (на български)
Българското национално радио (БНР) е публична независима информационна и културна институция, основана през 1935 г. Тя се финансира от държавни субсидии и приходи от реклама. Статута на БНР се определя от Закона за радиото и телевизията. БНР обхваща цялата територия на България чрез двата си национални канала – информационно-музикалната програма „Хоризонт” и културната програма „Христо Ботев“, девет регионални радиостанции и мултимедийната програма Бинар. Уебсайтът на БНР (www.bnr.bg) предоставя достъп до новини и статии, онлайн стрийминг и подкасти на всички излъчвани канали и на 10 езика на Радио България.
Референции на проекта

Българско Национално Радио

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!