Обща информация

Организация Община Бобов дол
Области, представляващи интерес
  • Управление на околната среда и информация
  • Адаптиране на изменението на климата
  • Управление на климата и информация
  • Интегрирани проекти
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • околна среда
Държава
България
Тип на сътрудничество
Асоцииран бенефициент
Координиращ бенефициент
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Не
Правен статут
Публичен орган
Описание на организацията и опита (на английски)
Bobov Dol Municipality is located in Southwestern Bulgaria, in the border of the Kyustendil region. The total area is 206.2 sq. Km, which represents about 11% of the area. The municipal territory borders on the north with the municipality of Radomir (Pernik region), on the east with the municipality of Dupnitsa, on the south - the Boboshevo municipality, the southwest with the municipality of Nevestino and on the west with the municipality Kyustendil (Kyustendil region). The population of the municipality amounts to approximately 7,500 people.The Bobov Dol Municipality is characterized by its excellent location as well as the well-established transport and technical infrastructure.
Описание на организацията и опита (на български)
Община Бобов дол се намира в Югозападна България, в границата на област Кюстендил. Общата площ е 206,2 кв. км, което представлява около 11% от площта. Територията на общината граничи на север с община Радомир (област Перник), на изток с община Дупница, на юг - с община Бобошево, на югозапад с община Невестино и на запад с община Кюстендил ( област Кюстендил). Населението на общината е около 7500 души. Община Бобов дол се характеризира с отличното си местоположение, както и с добре изградената транспортна и техническа инфраструктура.
Референции на проекта

Община Бобов дол

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!