Обща информация

Организация FPI
Области, представляващи интерес
  • Природа и биоразнообразие
  • Околна среда и ефективност на ресурсите
  • Управление на околната среда и информация
  • Интегрирани проекти
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • вода
  • околна среда
  • въздух
Държава
България
Тип на сътрудничество
Асоцииран бенефициент
Съфинансиращо лице
Подизпълнител
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Не
Правен статут
Компания
Описание на организацията и опита (на английски)
Founded in 2006, FairPlay Properties Management EOOD (FPPM) is the registered company behind the FPI Hotels & Resorts brand. The company is part of the portfolio of FairPlay International JSC (FPI), one of the most respected investment companies in Bulgaria, with more than 25 years of history.
Описание на организацията и опита (на български)
Основана през 2006 г., ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт ЕООД (ФППМ) е регистрираната компания, която стои зад марката FPI Hotels & Resorts. Компанията е част от портфолиото на ФеърПлей Интернешънъл АД (ФПИ), една от най-уважаваните инвестиционни компании в България, с повече от 25-годишна история
Референции на проекта

FPI

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!