Обща информация

Организация Green Industry Innovations and technology transfer foundation
Области, представляващи интерес
  • Околна среда и ефективност на ресурсите
  • Управление на околната среда и информация
  • Адаптиране на изменението на климата
  • Управление на климата и информация
  • Смекчаване на изменението на климата
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • околна среда
Държава
България
Тип на сътрудничество
Координиращ бенефициент
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Не
Правен статут
Частни некомерсиални (включително НПО)
Описание на организацията и опита (на английски)
Non-profit non-government and non - political organisation. Objectives and related activities: - Promoting the sustainable development of cities through new green technologies. - Industrial investment projects for technological innovation and introduction of innovations to reduce energy intensity of transport schemes; - Developing and offering strategic investors of investment projects to increase energy efficiency and implementation of procedures for alternative energy; - Sustainable conservation and preserved environment according to national and regional priorities and EU requirements; - Implementation of programs and projects to improve working conditions in enterprises
Описание на организацията и опита (на български)
Фондация Зелена индустрия, иновации и технологичен трансфер е неправителствена организация с нестопанска цел, учредена в обществена полза. Основна цел на фондацията е насърчаването на технологичното развитие, техническото консултиране, съвместната научноизследователска и развойна дейност, професионалните програми за развитие на човешките ресурси, иновации в областта на кръговата икономика и зелената индустрия. Повишаване на информираността на обществото и прилагането на най-новите технологии в областта на кръговоата икономия, зелен транспор, опазване на околната среда т и Internet of things. Мисията на фондация Зелена индустрия, иновации и технологичен трансфер е чрез инициативи, развойна дейност в областта на нови технологии за екологична кръгова индустрия, зелен транспорт и намаляване на вредните емисии за околната среда да се повиши информираността на обществото и да бъдат въведени пилотни иновативни технологични решения и политики и стратегии
Референции на проекта

Green Industry Innovations and technology transfer foundation

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!