Обща информация

Организация Община Калояново
Области, представляващи интерес
  • Околна среда и ефективност на ресурсите
  • Управление на околната среда и информация
  • Интегрирани проекти
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • вода
Държава
България
Тип на сътрудничество
Асоцииран бенефициент
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Не
Правен статут
Публичен орган
Описание на организацията и опита (на английски)
Описание на организацията и опита (на български)
Община Калояново е орган на местната власт, която изцяло работи в полза на гражданите си, от които приоритети е околната среда / общо казано/. Имаме опит в изпълнението на проекти ОПОС, проекти по ПУДООС!
Референции на проекта

Община Калояново

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!