Обща информация

Организация Калула84 ЕООД
Области, представляващи интерес
  • Природа и биоразнообразие
  • Околна среда и ефективност на ресурсите
  • Адаптиране на изменението на климата
  • Интегрирани проекти
  • Смекчаване на изменението на климата
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • земя
  • почви
  • вода
  • околна среда
Държава
България
Тип на сътрудничество
Асоцииран бенефициент
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Не
Правен статут
Компания
Описание на организацията и опита (на английски)
Описание на организацията и опита (на български)
Референции на проекта

Калула84 ЕООД

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!