Обща информация

Организация ЕЛИТ-94 ЕООД
Области, представляващи интерес
  • Адаптиране на изменението на климата
  • Смекчаване на изменението на климата
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • въздух
Държава
България
Тип на сътрудничество
Асоцииран бенефициент
Координиращ бенефициент
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Не
Правен статут
Компания
Описание на организацията и опита (на английски)
The company is natural gas and petroleum products trader since 1994year.We are developing our green energy projects since 2020year as energy trader and producer.
Описание на организацията и опита (на български)
Компанията се занимава с търговия с природен газ и течни горива от 1994 до сега.От началото на 2020г. се развива в посока зелени енергийни проекти.
Референции на проекта

ЕЛИТ-94 ЕООД

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!