Обща информация

Организация N.Tenev
Области, представляващи интерес
  • Адаптиране на изменението на климата
  • Смекчаване на изменението на климата
Интересувате ли се от международни проекти?
Не
Ключови думи
  • въздух
Държава
България
Тип на сътрудничество
Асоцииран бенефициент
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Не
Правен статут
Физическо лице
Описание на организацията и опита (на английски)
Описание на организацията и опита (на български)
Референции на проекта

N.Tenev

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!