Обща информация

Организация Park
Области, представляващи интерес
  • Природа и биоразнообразие
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • околна среда
Държава
България
Тип на сътрудничество
Асоцииран бенефициент
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Не
Правен статут
Компания
Описание на организацията и опита (на английски)
The organization deals with tourism, environmental protection and biodiversity restoration activities, works in the field of intellectual property and services.
Описание на организацията и опита (на български)
Организацията се занимава с туристическа дейност, дейности по опазване на околната среда и възстановяване на биоразнообразието, работи в областта на интелектуалната собственост и услугите
Референции на проекта
The idea of the project is to restore mountain biodiversity

Park

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!