Обща информация

Организация ЗП Сияна Руменова Деневa
Области, представляващи интерес
  • Природа и биоразнообразие
  • Околна среда и ефективност на ресурсите
  • Управление на околната среда и информация
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • въздух
Държава
България
Тип на сътрудничество
Асоцииран бенефициент
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Не
Правен статут
Физическо лице
Описание на организацията и опита (на английски)
Описание на организацията и опита (на български)
Референции на проекта

ЗП Сияна Руменова Деневa

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!