Обща информация

Организация JAMBO PRO Ltd.
Области, представляващи интерес
  • Околна среда и ефективност на ресурсите
  • Интегрирани проекти
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • околна среда
Държава
България
Тип на сътрудничество
Асоцииран бенефициент
Експерт
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Не
Правен статут
Компания
Описание на организацията и опита (на английски)
Jumbo Pro Ltd. is a design and consulting company that develops and implements projects for the construction of new or renovation of existing enterprises in various industries and agriculture. We perform complete engineering during the entire investment process. We have extensive experience in the feed, food and processing industries. We partner with established European and Bulgarian companies in the implementation of our projects. We and our partners are potential participants in the program with a project to build a plant for processing used packaging and waste paper and production of a wide range of products and packaging from microfiber paper. With the development and implementation of our projects we want to contribute to a future clean of waste and powered by renewable energy.
Описание на организацията и опита (на български)
Джамбо Про ЕООД е проектантска и консултантска компания разработваща и внедряваща проекти свързани с изграждането на нови или реконструкция на съществуващи предприятия в различни сфери на промишлеността и селското стопанство. Ние предлагаме комплексен инженеринг през всички етапи на инвестиционния процес. Разполагаме с дългогодишен опит и експертиза в преработвателната промишленост, животновъдството, производството на фуражи и други специфични проезводства. Работим с местни и чуждестранни партньори при внедряването на нашите проекти. Ние и нашите партньори сме потенциални бенефициенти по програба LIFE с комплексен проект за изграждане на предприятие за преработка на използвани книжни опаковки и отпадъчна хартия и производство на различни опаковки от микровлакнест картон (овоцел). Нашето желание е с този проект да допринесем за едно бъдеще свободно от отпадъци и задвижвано от възобновяема енергия.
Референции на проекта

JAMBO PRO Ltd.

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!