Обща информация

Организация HTI Bulgaria
Области, представляващи интерес
  • Околна среда и ефективност на ресурсите
  • Управление на околната среда и информация
  • Интегрирани проекти
  • Смекчаване на изменението на климата
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • почви
  • вода
  • околна среда
Държава
България
Тип на сътрудничество
Експерт
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Не
Правен статут
Компания
Описание на организацията и опита (на английски)
HTI Bulgaria is part of the GC-HTI http://www.hti-handel.de/en , which is Germany’s market leader in selling a variety of materials for infrastructure and industrial activities in industrial and building construction.We work a lot with pre - sales activities. We have a good relations with many designers and consultants who are involved in projects for Waste and Water Management. My name is Veronika Krsteva. I’m dipl.-ing. and I’m responsible for the performance of our company in the ecology sector. I am actively involved in many projects for natural water , wastewater treatment plants with different kind of capacity; wastewater from landfill process; wastewater from industry ; composting plants (aerobic degradation) and etc
Описание на организацията и опита (на български)
Ейч Ти Ай България е част от GC - HTI групата, която е лидер на немския пазар при продажба разнообразни материали, предназначени за инфраструктурни и индустриални дейности в промишленото и сградно строителство.Ние възприемаме себе си като активен посредник между промишлеността и производителите. По тази причина активно участваме в сформирането на пазара. Изградили сме добри отношения с много проектанти, консултанти и изпълнители на проекти за управление на отпадъците и водите. Аз се казвам Вероника Кръстева - проектов инженер и съм отговорна за представянето на нашата компания в сектор екология. Участвам активно в много проекти за пречистване на питейни и отпадъчни води с различен капацитет за битови и промишлени нужди, отпадъчни води от депа за битови отпадъци, компостиране и сепариране.
Референции на проекта

HTI Bulgaria

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!