Обща информация

Организация Българска Организация на Хижите с Обсервация
Области, представляващи интерес
 • Природа и биоразнообразие
 • Околна среда и ефективност на ресурсите
 • Управление на околната среда и информация
 • Адаптиране на изменението на климата
 • Управление на климата и информация
 • Интегрирани проекти
 • Смекчаване на изменението на климата
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
 • земя
 • почви
 • вода
 • околна среда
 • птици
 • въздух
Държава
България
Тип на сътрудничество
Асоцииран бенефициент
Координиращ бенефициент
Подизпълнител
Експерт
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Не
Правен статут
Частни некомерсиални (включително НПО)
Описание на организацията и опита (на английски)
The cause of our organization is to equip the chalets ( huts) and shelters in Bulgaria with internet, on-line weather stations and web cameras, so that tourists can be informed in advance of the meteorological conditions in the mountains and rely on a correct and up-to-date weather forecast. Our mission is to promote awareness of ecological tourism and environmental protection.
Описание на организацията и опита (на български)
Каузата на организацията ни е да оборудваме хижите и заслоните в България с интернет, онлaйн метеорологични станции и уеб камери, като целта е да могат туристите да се информират предварително за метеорологичната обстановка в планините и да разчитат на правилна и актуална прогноза за времето. Мисията ни е да популяризираме осъзнат екологичен туризъм и опазването на околната среда.
Референции на проекта
Цялостна обсервация и мониторинг на околната среда в планинските райони и защитените територии в България.

Българска Организация на Хижите с Обсервация

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!