Обща информация

Организация Изи Ресайкъл ЕООД
Области, представляващи интерес
  • Околна среда и ефективност на ресурсите
  • Управление на околната среда и информация
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • околна среда
Държава
България
Тип на сътрудничество
Асоцииран бенефициент
Координиращ бенефициент
Съфинансиращо лице
Подизпълнител
Експерт
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Не
Правен статут
Компания
Описание на организацията и опита (на английски)
We are bulgarian company with mission to promote recycling by making it easy to understand and fun to practice. We do it by producing PP woven bags to serve as mini containers in your home with special design that gives the user information about what materials can and cannot be recycled.
Описание на организацията и опита (на български)
Ние сме българска компания с мисия да популяризираме рециклирането като го правим лесно за разбиране и забавно за практикуване. Начинът по който го постигаме е чрез производството на полипропиленови торби със специален дизайн, които служат за мини контейнери в дома и дават информация на потребителите за това кои материали могат или не могат да се рециклират.
Референции на проекта

Изи Ресайкъл ЕООД

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!