Обща информация

Организация Europroject
Области, представляващи интерес
 • Природа и биоразнообразие
 • Околна среда и ефективност на ресурсите
 • Управление на околната среда и информация
 • Адаптиране на изменението на климата
 • Управление на климата и информация
 • Интегрирани проекти
 • Смекчаване на изменението на климата
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
 • земя
 • почви
 • вода
 • околна среда
 • птици
 • въздух
Държава
България
Тип на сътрудничество
Подизпълнител
Експерт
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Да
Правен статут
Компания
Описание на организацията и опита (на английски)
Europroject is one of the leading consultancy company in Bulgaria for European project setting-up and management. Created in 2005 as a subsidiary of its French mother company Euroquality, Europroject benefits from its deep experience and its success. Europroject helps its clients to transform their innovation into a sustainable competitive advantage through the participation to EC funded R&D or demonstration projects.
Описание на организацията и опита (на български)
Европроджект е една от водещите консултантски компании в България, специализирана в разработването и управлението на европейски проекти. Създадена през 2005 г. като дъщерно дружество на своята френска компания-майка Euroquality, Европроджект се ползва от дълбокия й опит и нейния успех. Европроджект помага на клиентите си да трансформират своята иновация в конкурентно предимство чрез участието във финансиран от ЕС R&D или в демонстрационни проекти.
Референции на проекта

Europroject

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!