Обща информация

Организация "ЕКСПЛОРАТОР-2007" ЕООД
Области, представляващи интерес
  • Околна среда и ефективност на ресурсите
  • Интегрирани проекти
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • околна среда
Държава
България
Тип на сътрудничество
Подизпълнител
Експерт
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Не
Правен статут
Компания
Описание на организацията и опита (на английски)
The company specializes in mineral exploration and mining projects. Hydrogeological and engineering research.
Описание на организацията и опита (на български)
Компанията е специализирана по проучване на полезни изкопаеми и проектиране на добивни дейности. Хидрогеоложко и инженергеоложко проучване.
Референции на проекта

"ЕКСПЛОРАТОР-2007" ЕООД

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!