Обща информация

Организация Фондация "Виа Понтика"
Области, представляващи интерес
  • Природа и биоразнообразие
  • Околна среда и ефективност на ресурсите
  • Управление на околната среда и информация
  • Адаптиране на изменението на климата
  • Управление на климата и информация
  • Смекчаване на изменението на климата
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • почви
  • вода
  • околна среда
  • въздух
Държава
България
Тип на сътрудничество
Асоцииран бенефициент
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Не
Правен статут
Частни некомерсиални (включително НПО)
Описание на организацията и опита (на английски)
Описание на организацията и опита (на български)
Референции на проекта

Фондация "Виа Понтика"

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!