Обща информация

Организация Кастинг клуб българене
Области, представляващи интерес
  • Природа и биоразнообразие
  • Околна среда и ефективност на ресурсите
  • Управление на околната среда и информация
  • Адаптиране на изменението на климата
  • Интегрирани проекти
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • околна среда
Държава
България
Тип на сътрудничество
Експерт
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Не
Правен статут
Частни некомерсиални (включително НПО)
Описание на организацията и опита (на английски)
Casting club Bulgarene is a non-profit organization whose goal is the development of physical activity and culture among the youth and the protection and reproduction of the environment. Casting sport is sport fishing for grass and target shooting. https://www.icsf-castingsport.com/. Casting sport has long-standing traditions and international successes until the beginning of 2000, when the casting sport was neglected by the state. Thanks to the enthusiasm of several veterans, including myself, and the cooperation of BFRS - Bulgarian Federation of Fishing Sports, a large group of sport fishing instructors were trained at the "Vasil Levski" NSA, who acquired coaching licenses and received licenses from the Ministry of Youth and sports. A new casting section will be created at the BFRS, and after drawing up a sports calendar, we will proceed to the training and training of teenagers in schools. Bulgarian casting players have won many world and European titles and it is time to go on the stage of this acquisition again an increasingly popular world-wide dream sport and unfortunately abandoned most irresponsibly in Bulgaria. https://www.facebook.com/profile.php?id=100063201191280. We sincerely hope for your cooperation. Sincerely, Zhivko Zelev Chairman of the casting club Bulgarene-Pleven-- Bulgaria.
Описание на организацията и опита (на български)
Кастинг клуб Българене е организация с нестопанска цел, чиято цел е развитието на физическата активност и култура сред младежта и опазването и възпроизводството на околната среда. Кастинг спорт е спортен риболов на трева и стрелба по мишена. https://www.icsf-castingsport.com/.Кастинг спорт е с дългогодишни традиции и международни успехи до началото на 2000 години, когато кастинг сторта е занемарен от държавата. Благодарение на ентусиазма на няколко ветерана, които сред и аз и съдействието на БФРС- Българска федерация по пориболовен спорт се провежда обучение на голяма група инструктори по спортен риболов в НСА "Васил Левски", които придобиха лицензи за треньорска дейност и получиха лицензи от министерството на младежта и спорта.Ще бъде създадена отнова секция кастинг към БФРС и ще последва съставянето на спортен календар ще се пристъпи към обучение и тренировка на подрастващи в училищата.българските кастингисти са печелили много световни и европейски заглавия и е време отново да излезем на сцената на този придобиващ все по голяма популярност в световен мач спорт и за съжаление изоставен най- безотговорно в България. https://www.facebook.com/profile.php?id=100063201191280.Най- искрено се надявате на вашето съдействие. С уважение Живко Желев Председател на кастинг клеб Българене- Плевен-- България.
Референции на проекта
Петкратен световен шампион от многобоя Чавдар Христов и петкратна Световна шампионка от многобоя Росица Златанова.

Кастинг клуб българене

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!