Обща информация

Организация Лина Костадинова
Области, представляващи интерес
  • Околна среда и ефективност на ресурсите
Интересувате ли се от международни проекти?
Не
Ключови думи
  • околна среда
Държава
България
Тип на сътрудничество
Асоцииран бенефициент
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Не
Правен статут
Частни некомерсиални (включително НПО)
Описание на организацията и опита (на английски)
Описание на организацията и опита (на български)
Референции на проекта

Лина Костадинова

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!