Обща информация

Организация Милена Иванова
Области, представляващи интерес
  • Околна среда и ефективност на ресурсите
  • Управление на околната среда и информация
  • Интегрирани проекти
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • земя
  • почви
  • вода
  • околна среда
  • въздух
Държава
България
Тип на сътрудничество
Асоцииран бенефициент
Координиращ бенефициент
Експерт
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Не
Правен статут
Физическо лице
Описание на организацията и опита (на английски)
Еxpert experience, more than 15 years. Working position - chief of department "Ecology, labor protection and fire safety"
Описание на организацията и опита (на български)
Еxpert experience, more than 15 years. Working position - chief of department "Ecology, labor protection and fire safety"
Референции на проекта

Милена Иванова

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!