Обща информация

Организация НЗК
Области, представляващи интерес
  • Природа и биоразнообразие
  • Околна среда и ефективност на ресурсите
  • Управление на околната среда и информация
  • Адаптиране на изменението на климата
  • Управление на климата и информация
  • Интегрирани проекти
  • Смекчаване на изменението на климата
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • околна среда
Държава
България
Тип на сътрудничество
Координиращ бенефициент
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Да
Правен статут
Публичен орган
Описание на организацията и опита (на английски)
National contact point
Описание на организацията и опита (на български)
Национално звено за контакт
Референции на проекта
http://www.life-bulgaria.bg/

НЗК

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!