Обща информация

Организация Scientact BG
Области, представляващи интерес
  • Околна среда и ефективност на ресурсите
  • Управление на околната среда и информация
  • Управление на климата и информация
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • земя
  • почви
  • вода
  • околна среда
  • въздух
Държава
България
Тип на сътрудничество
Асоцииран бенефициент
Подизпълнител
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Не
Правен статут
Компания
Описание на организацията и опита (на английски)
"Scientact" is a company with a lot of experience and knowledge about environmental monitoring such like air quality, water level and water quality, agriculture and meteorological. More info at www.scientact.com
Описание на организацията и опита (на български)
"Scientact" е фирма, притежаваща знания, умения и дългогодишен опит в мониторинга на компонентите на околната среда. Повече информация може да намерите на www.scientact.com
Референции на проекта

Scientact BG

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!