Обща информация

Организация БАН
Области, представляващи интерес
  • Адаптиране на изменението на климата
  • Управление на климата и информация
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • въздух
Държава
България
Тип на сътрудничество
Координиращ бенефициент
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Не
Правен статут
Физическо лице
Описание на организацията и опита (на английски)
Описание на организацията и опита (на български)
Референции на проекта

БАН

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!