Пето издание на Наградите Натура 2000

04 септември 2019 | 16:17

Националното звено за контакт по програма LIFE представя възможността да се включите в петото издание на Наградите Натура 2000, които определят върховите резултати от опазването и управлението на мрежата от защитени обекти Натура 2000, като номинирате своите постижения в областта на опазването на природата. Всяка организация или лице, които участват в дейности, свързани с Натура 2000, включително публични и местни власти, предприятия, НПО, собственици на земя, образователни институции и лица, могат да кандидатстват за наградите. Периодът за кандидатстване продължава до 30 септември 2019 г.

Наградите се раздават в шест категории: природозащита, социално-икономически ползи, комуникации, съвместяване на интереси, трансгранично сътрудничество и работа в мрежа, както и Наградата на европейските граждани. Наградата на европейските граждани, въведена за първи път през 2015 г., дава възможност на широката общественост да гласува за своя любим проект.

Церемонията по връчването ще се състои на 21 май 2020 г., на деня на Натура 2000.

При предишните четири издания на Наградите Натура 2000 бяха получени 419 заявления за участие, бяха номинирани 94 финалисти и излъчени 23 горди победители, сред които и 5 проекта с българско участие.

Как да кандидатствате

Кандидатства се през интернет платформа, достъпна на сайта на Наградите -http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/, където може да намерите и много допълнителна информация. Важно е да прочетете подробно указанията и да си опитате да отговорите максимално ясно на изискванията. Добре е да подготвите и илюстративен материал, подкрепящ кандидатурата.