Покана за подаване на проектни предложения по Eвропейския механизъм за градовете

09 декември 2021 | 15:29

Включете се в информационна сесия на 13 декември 2021 г. от 10:00 до 11:30 часа (брюкселско време).

С бюджет от 16 милиона евро, поканата за проектни предложения по Европейския механизъм за градовете е отворена до 3 март 2022 г. Европейската агенция за климата, инраструктурата и околна среда ще проведе информационна сесия за заинтересованите кандидати.  

Отворената покана по Европейския механизъм за градовете (LIFE-2021-CET-EUCF) е част от подпрограма „Преход към чиста енергия“ на програма LIFE и приветства проектни предложения за надграждане на опита, натрупан от програма „Хоризонт 2020“ (https://www.eucityfacility.eu/home.html). Поканата предлага финансова подкрепа за градове и общини за разработване на инвестиционни концепции в областта на устойчивата енергия.

По време на информационната сесия ще бъде направен преглед на поканата, ще се представи политическата рамка, както и конкретна информация за инициативата. Участниците ще имат възможност да задават въпроси в специален портал за въпроси и отговори чрез sli.do (#EUCF2021).

Не се изисква регистрация - присъединете към информационната сесия чрез уеб стрийминг в гореспоменатия час на https://webcast.ec.europa.eu/european-city-facility-info-day.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 3 март 2022 г. – 17:00 ч. (брюкселско време).