Португалска организация търси партньори

19 август 2021 | 10:46

AREANATejo - португалска неправителствена организация, търси партньори за участние в консорциум по отворените покани на Програма LIFE 2021 в областите „Кръгова икономика", "Преход към чиста енергия" и "Смекчаване на последиците и адаптация към изменението на климата". Представяне на организацията може да видите в приложения файл: AREANATejo