Покани

  • Покана 2017

    На 28.04.2017 г. Комисията обяви Покана за представяне на проектни предложения по Програма LIFE за 2017 г., в която се подчертава ангажираността на програмата за подкрепа на проекти, които имат за пре...