Проведе се информационен ден по покана LIFE 2020

16 юни 2020 | 16:36

На 16.06.2020 се проведе информационен ден по програма LIFE под формата на уебинар. По време на информационния ден беше предоставена информация относно правилата за кандидататстване по двете подпрограми на програма LIFE, финансовите аспекти, свързани с програмата , тематичните приоритети и проекти „близо до пазара“. Всички презентации от проведения информационен ден са достъпни по-долу.

Пълен запис на събитието e качен в секция уебинари.