Първи отворени покани за набиране на проектни предложения по LIFE с общ бюджет над 580 милиона евро

14 юли 2021 | 14:31

Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA) откри първите покани за набиране на проектни предложения по Програма LIFE 2021 - 2027. Те обхващат четирите подпрограми: „Опазване на природата и биологичното разнообразие“, „Кръгова икономика и качество на живот“, „Смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към това изменение“ и „Преход към чиста енергия“.

Екипът на LIFE публикува записани информационни сесии, с цел да улесни кандидатите и да ги запознае с характеристиките на поканите, новостите в текущия програмен период и с детайли относно процеса на кандидатстване. На този линк ще намерите всички информационни сесии.

Също така, на сайта на Европейската комисия са качени отворените покани - 32 към настоящия момент, заедно със съответните документи и формуляри за всяка отделна покана, а кратка брошура на английски език може да изтеглите оттук.

Националното звено за конктакт подготвя собствено информационно събитие, което ще бъде обявено на този сайт.