Работна среща в Брюксел ще открои приоритетите и бъдещето на програма Лайф на Европейски съюз за новият програмен период 2021-2027 г.

06 ноември 2019 | 16:00

В рамките на двудневна работна среща от 6-ти до 7-ми ноември тази година в гр.Брюксел, Белгия ще бъдат представени приоритетите на програма Лайф за новият програмен период 2021-2027 г.

Срещата беше открита с панелна дискусия за новата роля на програма Лайф в европейските политики по околна среда, климат и енергетика, и протече с участието на представители на Европейския парламент и генералните директори по климат, енергетика и околна среда. В рамките на четири под-програми и с бюджет от 5,45 млрд. евро за 2021-2021 г., пред програма Лайф са поставени амбициозните цели да допринесе за прехода към кръгова, енергийно-ефективна, базирана на възобновяеми енергийни източници и климатчно-устойчива икономика, да защити и подобри качеството на околната среда, да предотврати загубата и да възстановява биологичното разнообразие.

В рамките на работната среща ще бъдат представени всички новости по програмата и ще бъде подготвен първоначален вариант на първата Многогодишна работна програма за новия програмен период, която ще очертае основните тематични приоритети за финансиране, размерът на отпусканата безвъзмездна финансова помощ по всяка една под-програма, както и начина на организиране на откритите покани за подбор на проектни предложения.