Регионални информационни дни и консултации по Програма LIFE в Плевен

27 май 2019 | 11:33

На 21 май 2019 г. Регионална инспекция по околна среда и водите в гр. Плевен, в качеството си на регионално звено за контакт (РЗК) по Програма LIFE за региона, бе организатор и домакин на информационна среща за представяне на условията за кандидатстване с проекти по Покана 2019 на програма LIFE.

Българските бенефициенти – публични институции, неправителствени организации и представители на корпоративния сектор ще имат възможност да участват за финансиране с проекти в областта на опазване на околната среда и климатичните промени.

За допълнителни въпроси и консултации по кандидатстването с проекти, всеки заинтересован може да се обърне към РЗК – Благоевград или към Националното звено за контакт (НЗК), на e-mail: lifencp@moew.government.bg.