Срокът за подаване на идейни концепции е променен

19 юни 2019 | 13:19

Уважаеми Бенефициенти,

Срокът за подаване на идейни концепции по приоритетни области"Природа и биоразнообразие" и "Информация, свързана с околната среда" на подпрограма "Околна среда"  се удължава до 20/06/2019 в 16:00  (местно време в гр.Брюксел). За допълнителна информация или въпроси, можете да се свържете с:

Национално звено за контакт България: lifencp@moew.government.bg

Отдел информационно обслужване: ENV-CLIMA-LIFE-HELPDESK@ec.europa.eu

Поща на програма LIFE: EASME-LIFE-ENQUIRIES@ec.europa.eu

С пожелания за успех!

Екип на НЗК